Як виховати людину комунікативно компетентну? Як допомогти відкрити себе у спілкуванні, набути впевненості? Слід пам’ятати, що усі пошуки і задуми перетворяться на порох, якщо учень не бажає вчитися, якщо йому нудно. Насамперед необхідно дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності — це перша заповідь виховання. Успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися. Учитель не актор на уроці, а творчий режисер, що вміло створює сценарій навчання. Учень повинен бути співавтором уроку, не засвоювати готовий матеріал, а в активному пошуку сам знаходити правильні відповіді. Навчання давно вже не урок тривалістю 45 хв, де є дошка і крейда. Мудрі греки говорили: «Якщо не можеш перемогти ворога, зроби його союзником». Сучасний учень не уявляє себе без Інтернету і гаджетів. Учителеві необхідно допомогти учневі не загубитися в інтернет-просторі, спілкуватися з ним через персональний веб- сайт, через сторінку в соцмережі.

                                 

                                 

                                 

 
Будьте самі шукачами, дослідниками. 
Якщо не буде вогника у вас,
вам ніколи не запалити його в інших… 

В.О.Сухомлинський 

 

                Швидкий розвиток науково-технічного прогресу у світі впливає на всі сторони життя сучасної людини. Школа  теж не стоїть осторонь від сучасних тенденцій сьогодення. Її основні завдання визначаються у підготовці і розвитку всесторонньо розвинутої особистості, яка чітко орієнтується в досягненнях суспільства, володіє усіма необхідними навичками і знаннями, психологічно підготовлена до дорослого життя. 

                 У мене, як у кожного вчителя, є для роботи і дошка,  і крейда. Але в сучасних умовах цього вже явно не достатньо. Сьогодні діти все більше використовують нові пристрої, інтерактивні ігри, телефони з доступом до Інтернету. Зацікавити учнів на уроці стає все важче і важче, тому  у своїй роботі  використовую інноваційні технології.

                Процес навчання -  не результат роботи учня, не старання вчителя. Це активна співпраця і співтворчість учитель-учень, саме тому на сайті   демонструватимуться роботи моїх найактивніших  гімназистів. Сайт має на меті не тільки зацікавити учня, але і допомогти йому в підготовці до уроків української мови та літератури, не загубитися у просторі інтернет-інформації, а спрямовувати свої зусилля на виконання конкретних завдань.